wtorek, 01 grudnia 2020     |     licznik odwiedzin: 4533
Rys historyczny

Wiosną 1892 roku zapisało się do Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej 11 młodych ludzi z Bielan, a następnie 8 z Łęk. Opracowany przez Stanisława Kowalskiego nauczyciela z Bielan statut i regulamin służbowy straży wraz z deklaracją Rady Gminnej przesłany został do zatwierdzenia do Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa we Lwowie.
Na podstawie zatwierdzonych dokumentów zwołano pierwsze Walne Zgromadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bielańsko - Łęckiej, które odbyło się w budynku szkoły w Łękach dnia 29 października 1893 r. Datę tę przyjmuje się za początek działalności ochotniczych straży pożarnych w Bielanach i w Łękach. Pierwszy Zarząd Towarzystwa OSP w Bielanach przedstawiał się następująco:
Prezes – Antoni Wrotnowski, sekretarzem - Piotr Białek, Kasjer – ks. Ignacy Waszkiewicz, Naczelnik – Stanisław Kowalski, jego zastępca - Jan Mastalerz.

Protokół z przeprowadzonego walnego zgromadzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Bielańsko-Łęckiej
odbytego w budynku szkolnym  w Łękach dnia 29 października 1893r.

W 1898 roku nastąpiło rozdzielenie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej Bielańsko-Łęckiej, w wyniku czego powstały 2 oddzielne Towarzystwa OSP w Bielanach i w Łękach.  Ze względu na to, że straż nie posiadała własnej sikawki, prezes straży Antoni Wrotnowski zezwolił na używanie w razie pożaru sikawki będącej jego własnością.

 


W 1895 roku Rada Gminna w Bielanach wyasygnowała kwotę 500 zł na zakup ręcznej sikawki strażackiej. Zamówiono ją w Fabryce Dantego w Białej, a jej uroczyste poświęcenie odbyło się przed kościołem parafialnym w Bielanach dnia 21 lipca 1895 roku. Służyła ona do 1946 r. i do dnia dzisiejszego jest nadal sprawna technicznie.
Staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Gminnej w Bielanach wybudowana została w latach 1899-1900 pierwsza drewniana remiza. W 1950 r. OSP Bielany zakupiła z demobilu samochód ciężarowy marki Chevrolet do adaptacji na cele pożarnicze. W 1955 r. Straż Pożarna zainicjowała budowę nowej strażnicy OSP. Budowa remizy rozpoczęta została w maju 1957 roku i trwała do 1964 roku. W 1965 r. wykonany został obok remizy przez Ochotniczą Straż Pożarną przy pomocy finansowej PZU zbiornik wodny dla celów ppoż. Pierwsza motopompa typu M-400 „DKW” zakupiona została przez straż w 1946 roku. Następną M-800 straż otrzymała w 1951 r. kolejne coraz lepsze technicznie w 1964 roku, w 1970, w 1987 wraz z samochodem pożarniczym. W 1993 r. OSP powiększyła swój sprzęt o motopompę pływającą typu Wydra.
W 1955 r. OSP zainicjowała budowę nowej remizy. Budowa remizy przekraczała możliwości finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej, ale z pomocą przyszli mieszkańcy wsi, jak również Klub Parafian Bielany z Chicago / USA /. Komitet Dobra Wiejskiego zakupił i przekazał na budowę remizy 17 tysięcy sztuk cegieł. Budowa remizy trwała od maja 1957 roku do 1964 roku. Z wielu strażaków i mieszkańców wsi, którzy wyróżnili się ofiarną pracą przy budowie remizy, pragnę wymienić jedynie ówczesnego prezesa OSP druha Franciszka Pawlusiaka, który koordynował całość prac budowlanych i sprawował ogólny nadzór nad całością budowy.
Od początku powstania Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach brała aktywny udział w gaszeniu pożarów oraz usuwaniu skutków innych zagrożeń na terenie sołectwa, gminy, powiatu oraz innych województw w tym gaszenie wielkiego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej brały udział 2 sekcje OSP z Bielan.
OSP w Bielanach corocznie bierze czynny udział w przeciwdziałaniu powodzi, a także wichur i zimy oraz usuwaniu jej skutków. W 1903 roku rzeka Soła zabrała połowę starego cmentarza.
W 1908 roku powódź zerwała część cmentarza zabezpieczonego tamą.
Kolejne duże powodzie miały miejsce: w czerwcu 1924 roku, w lipcu 1959 roku, w lipcu i październiku 1960 roku, lipcu 1997 r. W każdej akcji ratowniczej brali udział strażacy.
O dobrym przygotowaniu drużyn pożarniczych OSP w Bielanach świadczą czołowe lokaty zajmowane na zawodach sportowo-pożarniczych, gminnych, powia¬towych i wojewódzkich, czego wyrazem są nagrody, puchary i dyplomy otrzymywane zarówno przez sekcję seniorów, jak i utworzoną w 1968 r. sekcję Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz utworzoną w 1984 r. i działającą do 1990 r. żeńską Drużynę Pożarniczą.
W 1986 roku utworzona została przy tut. OSP Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która w 1987 r. na Rezurekcji zainaugurowała swoją działalność. Od tego czasu uświetnia swoimi występami uroczystości strażackie, świąt państwowych, imprez kościelnych i lokalnych. Orkiestra liczy 24 członków.
Jednostka nasza jako jedna z nielicznych w rejonie w 1981 r. otrzymała w dowód uznania od komendanta Głównego Straży Pożarnych kopię obrazu Jana Zygmuntowicza „Do pożaru”.
Wielu druhów strażaków z naszej jednostki otrzymało za zaangażowanie w działalności pożarniczej odznaczenia państwowe, korporacyjne i regionalne.

 115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 20-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bielanach