wtorek, 01 grudnia 2020     |     licznik odwiedzin: 4528
Sztandary OSP

W dniu 11 października 1896 r.  tj, w trzy lata po założeniu Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej Bielańsko - Łęckiej - odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru strażackiego, który ufundowała żona ówczesnego prezesa straży Antoniego Wrotnowskiego – Pani Gabriela Wrotnowska.
W 1925 r. ufundowany został z własnych środków OSP Bielany sztandar strażacki, poświęcony przez ks. proboszcza Antoniego Góralika. Sztandar ten zaginął w czasie wyzwalania Bielan spod okupacji niemieckiej w 1945 roku.
W 1949 r. ufundowany został i poświęcony nowy sztandar z podobizną Św. Floriana na awersie, a na rewersie z emblematem strażackim.
Drugi sztandar strażacki – typowy (na ówczesne czasy) ufundowany został przez mieszkańców wsi i Klub Parafian Bielany z Chicago w 1967 r. Obydwa sztandary zostały odnowione w 1980 r.
W 2008 roku Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP w Bielanach w składzie: Przewodniczący: Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „TĘCZA” w Bielanach - Pan Stanisław Drabek, Członkowie: Sołtys wsi Bielany - Pan Kazimierz Babiuch, Proboszcz parafii Bielany - Ksiądz Andrzej Zając. Sztandar został przekazany dla OSP w dniu 14 czerwca 2008 r. Na ręce prezesa OSP dha Henryka Pawlusiak.
Sztandar nasz odznaczony został: "Złotym znakiem Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej", Złotym Medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa", Honorową Odznaką "Za zasługi dla województwa bielskiego".

 

Akt Fundacji Sztandaru - Bielany 14.06.2008r.